• Địa Chỉ: Thanh Mạc, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội
  • Hotlie/Zalo: 0973.943.990
  • Thời gian: 8h – 20h00 từ Thứ 2 đến CN